+46 705 755 841 info@swedfilm.se

Samhall

[wide] Nominering Visa Vägen-priset 2013 from Swedfilm on Vimeo. Karl-Petter Thorwaldsson from Swedfilm on Vimeo. Samhall är Sveriges viktigaste serviceleverantör. På cirka 250 orter i landet finns 20 000 anställda. Under 2011 har Swedfilm arbetat nära Samhall och tagit fram ett flertal filmer. Producerad 2011 | Swedfilm  ...

IDC

Beställningsfilm. Producerad 2010 | Foto/ljud/ljus: Swedfilm  

Karolinska Institutet

Informationsfilm för Karolinska Institutet i samarbete med Vermont Skiing Safety Research Group, Svenska Skidförbundet samt Alpint utbildning. Producerad 2011  | Foto/ljud: Swedfilm

NV – Den breda linjen

  I ljuset av en långsiktig trend med alltför få sökande till ingenjörsutbildningar och ett minskat intresse för naturvetenskap och teknik bedriver Teknikdelegationen just nu kampanjen Den breda linjen riktad till niondeklassare inför deras val till gymnasiet. Syftet är att sporra fler att välja det naturvetenskapliga programmet - för att därigenom öka rekryteringsunderlaget till naturvetenskapliga och tekniska utbildningar på högskola och universitet. Kampanjen har under vintern och våren bland annat synts på Internet, TV, T-bana, spårvagnar och bussar runt om i landet - men har också mött niondeklassarna rent fysiskt på gymnasiemässor runt om i landet. Producerad 2010 Zaar Communications | Foto/ljus/redigering: Swedfilm...